Discriminatie: medisch verleden zal vanaf nu ook beschermd worden

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie bepaalt dat het verboden is te discrimineren op grond van “huidige of toekomstige gezondheidstoestand”. Op 7 juli 2022 is een wetsvoorstel goedgekeurd op basis waarvan dit criterium wordt uitgebreid.
Delen Tags